Mul­ti­Trans

Veze Isidore Sekulić sa Rumom

Isidora Sekulić

Isidora Sekulić ( 18771958 ), poz­nata je i priz­nata u istoriji srpske i evropske književnosti. Autor je bro­jnih nov­ela, studija i eseja; široko obra­zo­vana, gov­o­rila je osam jezika i bila odličan stilista. U najz­nača­jnija Isidorna dela ubra­jaju se : “Hronika Palanačkog groblja”, “Đakon Bogorodičine crkve”, “Pisma iz Norveške” i “Zapisi o mome nar­odu”.
Rođena je u bačkom selu Mošor­inu 16.februara 1877. godine, a u Rumi je prov­ela svoje det­injstvo i započela školo­vanje. Sa nepunih pet god­ina, ostala je bez star­i­jeg brata Pre­draga koji je umro u Rumi, 20. decem­bra 1881. godine, u svo­joj sed­moj godini. Samo dve godine kas­nije, ostala je bez svoje majke, Lju­bice, koja je umrla od tuberku­loze u tridese­toj godini. Sahran­jena je na Velikom srp­skom pravoslavnom groblju u Rumi, 22. decem­bra 1883. godine, a ostalo je zapisano da je opelo služio prota Avakum Spa­jić, mesni paroh. I brat i majka Isidore Sekulić upisani su u matičnu knjigu umr­lih hrama Sve­tog duha, od 1861. do 1885. godine.

Read more: Veze Isidore Sekulić sa Rumom

Izložba “Ukras muškog lica — BRK

Izložba "Ukras muškog lica - BRK"

U utorak 30. juna u Zav­iča­jnom muzeju u Rumi, biće orga­ni­zo­vana izložba “Ukras muškog lica — BRK”. Autorka izložbe je etnolog i antropolog Ivana Jovanović-​Gudurić iz Muzeja Grada Novog Sada.
Svečano otvaranje je zakazano za 20 časova.

Cik­lus ruskog filma

Ciklus ruskog filma

U orga­ni­zaciji Vorky Tima Ruma i Kul­turnog cen­tra Ruma, od 27. do 30. juna u Velikom holu Kul­turnog cen­tra prikazi­vaće se Cik­lus ruskog filma. Poče­tak je u 21 sat, a ulaz je besplatan.

27. jun — Varljivo sunce 2: Citadela

28. jun — Dva dana

29. jun — Pet nevesti

30. jun — Sibir, Monamur

Više infor­ma­cija o fil­movima možete proči­tati na blogu Vorky Tima Ruma.

Page 4 of 71

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Light Rain

2°C

Ruma

Light Rain

Humid­ity: 97%

Wind: 11.27 km/​h

  • 26 Nov 2015

    Cloudy 4°C 0°C

  • 27 Nov 2015

    PM Light Rain 6°C 1°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates