Mul­ti­Trans

Cik­lus ruskog filma

Ciklus ruskog filma

U orga­ni­zaciji Vorky Tima Ruma i Kul­turnog cen­tra Ruma, od 27. do 30. juna u Velikom holu Kul­turnog cen­tra prikazi­vaće se Cik­lus ruskog filma. Poče­tak je u 21 sat, a ulaz je besplatan.

27. jun — Varljivo sunce 2: Citadela

28. jun — Dva dana

29. jun — Pet nevesti

30. jun — Sibir, Monamur

Više infor­ma­cija o fil­movima možete proči­tati na blogu Vorky Tima Ruma.

Pro­gram Kul­turnog leta 2015.

Program Kulturnog leta 2015.

Pro­gram Kul­turnog leta 2015. možete pogle­dati na sajtu Kul­turnog cen­tra Ruma.

www​.kcruma​.co​.rs

Cik­lus let­njih praznika i običaja u Sremu

Ivanjski venac

Večeras, 24.6. u 20 časova u Zav­iča­jnom muzeju Ruma biće održano pre­da­vanje Cik­lus let­njih praznika i običaja u Sremu. Kus­tos etnolog Jelana Arsen­ović će u zan­imljivom četrdestomin­ut­nom izla­ganju pod­setiti rum­sku pub­liku na stare tradi­cionalne srpske običaje vezane za let­nje praznike. Ovo pre­da­vanje je prvi od 12 pro­grama koje je Zav­iča­jni muzej Ruma pripremio za ovo­godišnju man­i­festaciju Kul­turno leto. Ulaz slo­bo­dan. Dobrodošli.

Page 4 of 70

Zan­imljivosti o Rumi

Spomenik Jovanu Jovanoviću Zmaju

Da li ste znali da je prvi spomenik “Čika Jovi Zmaju” otkriven upravo u Rumi, a da ga je otkrio ni manje ni više nego Branislav Nušić

45 para­lela

Ruma se nalazi na 45 uporedniku

Tur­is­tička orga­ni­zacija na Facebook-​u

SFb­Box by web­site

Vre­men­ska prognoza

Sunny

21°C

Ruma

Sunny

Humid­ity: 85%

Wind: 0 km/​h

  • 30 Aug 2015

    Sunny 37°C 19°C

  • 31 Aug 2015

    Sunny 37°C 19°C

Pri­jatelji

Kursna lista

Free busi­ness joomla tem­plates